DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.05/CBTT-CtyBÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH29/03/2023BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
2.69/BC-CTYBÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH24/08/2021BÁO CÁO TÀI CHÍNH SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2021
3.07BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH08/04/2020QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
4.06BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH17/07/2019Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019
5.05BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH31/12/2017Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
6.04BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH14/06/2018Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
7.03BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH13/07/2018Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018
8.02BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH30/06/2018Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017
9.01BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH06/07/2018Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Địa chỉ: Ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290 2 214 218
Email: ctylnngochien@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 000003
Tổng lượt truy cập: 00000147747

Thiết kế bởi