DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.10LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG16/11/2018Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
2.09LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG15/05/2018Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
3.08LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG24/04/2017Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
4.07LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG14/11/2016Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
5.06LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG01/09/2016Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm Chủ sở hữu.
6.05LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG01/09/2016Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng của người lao động trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm Chủ sở hữu.
7.04LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG13/06/2016Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm Chủ sở hữu.
8.03LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG13/06/2016Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm Chủ sở hữu.
9.02LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG22/04/2015Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương của người lao động trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm Chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013.
10.01LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG14/05/2013Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Địa chỉ: Ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290 2 214 218
Email: ctylnngochien@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 000002
Tổng lượt truy cập: 00000168020

Thiết kế bởi