DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.09TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN07/05/2018Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho Doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
2.08TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN31/12/2015Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 Về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
3.07TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN15/12/2015Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 Về hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
4.06TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN19/10/2015Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
5.05TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN19/10/2015Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
6.04TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN13/10/2015Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
7.03TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN06/10/2015Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
8.02TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN18/09/2015Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.
9.01TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN26/11/2014Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Địa chỉ: Ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290 2 214 218
Email: ctylnngochien@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 000001
Tổng lượt truy cập: 00000168013

Thiết kế bởi