DANH MỤC QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.16LÂM NGHIỆP07/05/2020Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai.
2.15LÂM NGHIỆP07/05/2020Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.(Thay thế Thông tư số 23/TT-BNNPTNT)
3.14LÂM NGHIỆP07/05/2020Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. (Thay thế Nghị định số 157/NĐ-CP)
4.13LÂM NGHIỆP07/05/2020Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp Lâm sinh.
5.12LÂM NGHIỆP07/05/2020Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.
6.11LÂM NGHIỆP07/05/2020Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
7.10LÂM NGHIỆP07/05/2020Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Lâm nghiệp
8.09LÂM NGHIỆP07/05/2020Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc Hội
9.08LÂM NGHIỆP15/11/2017Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
10.07LÂM NGHIỆP11/09/2017Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 Sửa đổi bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.
11.06LÂM NGHIỆP27/12/2016Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.
12.05LÂM NGHIỆP23/12/2016Quyết định số 5365/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2016 Ban hành kỹ thuật trồng rừng 6 loài cây ngập mặn: Mắm trắng, Mắm biển, Đước đôi, Đưng, Bần trắng và Cóc trắng.
13.04LÂM NGHIỆP14/09/2016Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.
14.03LÂM NGHIỆP30/06/2016Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh. (Hết hiệu lực)
15.02LÂM NGHIỆP28/06/2016Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.
16.01LÂM NGHIỆP11/11/2013Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. (Hết hiệu lực)

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hiển
Địa chỉ: Ấp Tân Tạo A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290 2 214 218
Email: ctylnngochien@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 000002
Tổng lượt truy cập: 00000168020

Thiết kế bởi