Địa chỉ: Ấp Vườn Kiểng, xã Tam Giang, huyện Năm Căn
Diện tích quản lý: 200 ha
Đội trưởng: Huỳnh Trí Thức
 

Ban Biên Tập