Địa chỉ: Ấp Nhà Luận, xã Tam Giang, huyện Năm Căn
Diện tích quản lý: 869,5 ha
Tiểu khu trưởng: Nguyễn Quốc Văn

Ban Biên Tập