Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, BGĐ Công ty, BCH Công đoàn tổ chức các hoạt động của Công Đoàn Công ty trong năm như; tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác trong việc trồng, chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ….bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của công đoàn viên.

     Nhằm duy trì và thực hiện tốt phong trào trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng đã đạt được trong thời gian qua; Để góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018 của Công ty, đồng thời hưởng ứng chào mừng Quốc khánh 02/9. BCH Công đoàn Công ty đã phát động nhiều phong trào có hiệu quả, thiết thực, từ đó mỗi công đoàn viên không ngừng nâng cao nhận thức và tích cực chủ động tham gia các phong trào và phần việc của Công đoàn, nỗ lực phấn đấu học tập, lao động và công tác; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

     Ngày 22/8/2018 Công đoàn Công ty tổ chức buổi lễ ra quân trồng rừng năm 2018 với tổng số có khoảng 40 công đoàn viên tham gia. Đã thực hiện trồng cây Đước với diện tích 4,3 ha trên khu vực Quốc doanh do Công ty quản lý./.

Một số hình ảnh hoạt động

Ban Biên Tập