Ngày 02/02/2018 thực hiện Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển và được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty. Nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả điều hành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2017. Đồng thời kiểm điểm những mặt làm được và tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi nghĩa vụ của người lao động.

       Qua đó, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực to lớn cho người lao động trong Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2018.

        Hội nghị có 45/58 người lao động về tham dự và thông qua Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020, Ban đối thoại định kỳ tại Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị         

Đến tham dự Hội nghị có đại diện của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện cùng chúc mừng Hội nghị và có ý kiến chỉ đạo về những mặt làm được, nguyên nhân hạn chế và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

dfdfdfdfdfdfdf

       Ngoài ra, đại diện cho Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hiển có tặng 01 suất quà chúc tết Công ty và 02 suất quà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm mới .

Đại diện cho Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hiển Ông Hà Bảo Hiền - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Ngọc Hiển tặng quà chúc tết cho lãnh đạo Công ty.

Đại diện cho Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hiển Ông Hà Bảo Hiền - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Ngọc Hiển hỗ trợ cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đoán tết

Ban Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

 

BAN BIÊN TẬP