Đây là cuộc vận động cao điểm của tuổi trẻ được tổ chức trong tháng 03 hàng năm, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ, góp phần cùng với Đảng uỷ, Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018.

     Chương trình “Lễ khởi động tháng thanh niên” được tổ chức vào ngày 06/03/2018 cùng với sự tham gia hăng hái, nhiệt tình của 18 đồng chí Đoàn viên. Sau khi buổi lễ kết thúc Chi đoàn phân bổ lực lượng đoàn viên hoạt động Tuần tra QLBVR, ngăn chặn người vào rừng và bảo vệ động vật hoang dã tại khu vực Tam Giang III. Kết quả rừng cơ bản ổn định, động vật hoang dã phát triển tốt về số lượng.

     Ban chấp hành Chi đoàn hy vọng và tin tưởng rằng những hoạt động sôi nổi, thiết thực của Tháng thanh niên năm nay sẽ tạo nên một dấu ấn tốt đẹp, là một điểm nhấn quan trọng trong công tác Đoàn. Mỗi đoàn viên cần cụ thể hoá từng nội dung hoạt động bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, có hiệu quả, với một quyết tâm cao nhất, thể hiện sự chủ động, sáng tạo, tính xung kích, tình nguyện của mình góp phần vào sự thành công chung Tháng Thanh niên năm 2018 của Chi đoàn công ty.

Một số hình ảnh hoạt động

Ban Biên Tập