Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc đã có nhiều chủ trương lãnh đạo công tác đoàn trong Công ty ngày càng vững mạnh. Chi đoàn công ty đã phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết, xung kích, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiều hoạt động có ý nghĩa của Đoàn tiếp tục được mở rộng. Các phong trào hành động "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", “Tuổi trẻ sáng tạo”, "Đồng hành với thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, "... đã tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hoá, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, vườn rau ao cá,…đã thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên tham gia, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty, vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn viên.

Nhằm duy trì và thực hiện tốt phong trào trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng đã đạt được trong thời gian qua; Để góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2023 của Công ty, đồng thời hưởng ứng chào mừng 78 năm cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ngày 17/8/2023 tại Tiểu khu 127 – Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển (khu vực Tam Giang III)  Chi đoàn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển tổ chức buổi Lễ ra quân trồng rừng năm 2023. Phong trào thu hút sự tham gia của 05 đơn vị với 35 lượt người tham gia gồm: Chi đoàn Công ty, đại diện Huyện đoàn Ngọc Hiển; Chi đoàn Đồn biên phòng Tam Giang Tây; Xã Đoàn Tam Giang Tây và Chi đoàn Viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển. Với diện tích 02ha và 400kg trái đước giống cùng sự nhiệt tình, đoàn kết phối hợp nhịp nhàng của các đoàn viên, phong trào trồng rừng năm 2023 do Chi đoàn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển phát động đã thành công tốt đẹp. Tạo sự đoàn kết, phối hợp trong hoạt đồng đoàn giữa các đơn vị trực thuộc huyện đoàn Ngọc Hiển, đưa tinh thần trồng rừng phủ xanh đất nước lan toả đến từng đơn vị, từng đoàn viên.

Một số hình ảnh hoạt động

BAN BIÊN TẬP