Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Đảng ủy Công ty về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Quy chế làm của Công ty và Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023.

Được sự chỉ đạo và cho phép của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Ngày 09/01/2024, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty tổ chức hội nghị để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2023 và thông qua dự thảo nghị quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; dự thảo chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển; dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Công ty.

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của:

Đồng chí Lưu Tấn Hùng, Phó Bí thư đảng ủy;

Đồng chí Trương Thị Hồng Đào, UV. BTV;

Cùng các đồng chí UV. BCH đảng ủy và 43/48 đảng viên.

Với thời gian Hội nghị là 01 buổi rất khẩn trương và sôi nổi, đồng chí Lưu Tấn Hùng, phó Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh những kết quả đạt được cũng như phân tích những nguyên nhân hạn chế trong năm 2023. Từ đó, cùng đảng viên thảo luận đưa ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2024 đã đề ra.

Một số hình ảnh minh họa

BAN BIÊN TẬP