Tổ công tác 22 của Đảng ủy Công ty đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Trồng cây phân tán tuyến lộ giao thông nông thôn tạo cảnh quan môi trường” nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công ty. Qua đó xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các đảng viên tham gia thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ Công ty gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018.

     Ngày 18/7/2018 Đảng ủy công ty phối kết hợp cùng xã Tam Giang Tây, Đồn biên phòng Tam Giang Tây và ấp Đường Kéo tổ chức buổi trồng cây phân tán với tổng số lực lượng tham gia thực hiện chuyên đề “Trồng cây phân tán tuyến lộ giao thông nông thôn tạo cảnh quan môi trường” khoảng 50 người.

     Chọn vị trí thực hiện chuyên đề theo tuyến lộ bê tông giao thông nông thôn rạch Hàng Chèo, bắt đầu từ lộ cấp 6 đồng bằng (xã Tam Giang Tây đi huyện Ngọc Hiển) đến bến phà rạch Cái Chồn Lớn. Đã thực hiện trồng 943 cây Xà Cừ với tổng chiều dài là 4.717m.

     Bên cạnh việc thực hiện chuyên đề Đảng ủy Công ty cùng tổ công tác 22 tuyên truyền vận động nhân dân trên lâm phần cùng thực hiện tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại nơi sinh sống góp phần vào việc bảo vệ, tạo cảnh quan môi trường ngày càng tốt đẹp hơn.

Một số hình ảnh hoạt động

Ban Biên Tập