Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/HU, ngày 15/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 28/06/2023 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Ngô Tấn Tài, UV.BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQVN huyện Ngọc Hiển; Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển cùng 40/48 đảng viên tham dự.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nửa nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Chấp hành, Ban Giám đốc luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện theo quy chế hoạt động, phân rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt, sát sao trong công tác chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh hoạt động của cấp dưới, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy thường xuyên quán triệt thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng cao cấp. Những văn bản chỉ đạo có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị đều được triển khai đến các chi bộ trực thuộc đến từng đảng viên, người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị báo cáo những kết quả đạt được trong các mặt công tác có 04/08 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Hội nghị tập trung thảo luận đóng góp bổ sung vào Dự thảo báo cáo sơ kết đánh giá ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân, hạn chế; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu.

Hội nghị yêu cầu đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề nghị các chi ủy, chi bộ, đồng chí Bí thư Chi bộ lãnh đạo, đôn đốc, nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh hoạt động

 

BAN BIÊN TẬP